233 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, TPHCM

Phấn nước - Cushion