233 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, TPHCM

Mặt nạ giấy Nhật Bản