233 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, TPHCM

son lì không khô môi