233 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, TPHCM

Son YSL phiên bản giới hạn